האתר שלנו בתהליכי בנייה

חפצי בה
1913500
טלפון משרד ראשי: 04-6531629
פקס: 04-6531517

מחלקת שיווק
Morany@palgal.co.il

מחלקת ייצוא
Info@palgal.co.il

מחלקת הזמנות
04-6534440
פקס: 04-6532550